บาคาร่าออนไลน์ กทม. เร่งลงมือเสริมประสิทธิภาพ การระบายน้ำ รับมือภัยน้ำท่วมขัง 2564

บาคาร่าออนไลน์ กทม. เร่งลงมือเสริมประสิทธิภาพ การระบายน้ำ รับมือภัยน้ำท่วมขัง 2564

บาคาร่าออนไลน์ กทม. เร่งเดินหน้าดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ โดยทำการแก้ปัญหาใน 15 จุดเสี่ยง และจุดเฝ้าระวังคาดว่าแล้วเสร็จภายในปี 2564 วันนี้ (3 ก.ย. 2564) – พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่จะแล้วเสร็จภายในปี 2564 

เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ ในพื้นที่จุดเสี่ยง จำนวน 4 จุด 3 โครงการ ได้แก่

จุดเสี่ยง 1 ถนนราชวิถี บริเวณหน้าราชภัฏสวนดุสิตและเชิงสะพานกรุงธน งานก่อสร้างบ่อสูบน้ำสังคโลก ตอนลงแม่น้ำเจ้าพระยา ขณะนี้ผลงาน 12% ประสิทธิภาพการระบายน้ำก่อนดำเนินโครงการ 0.25 ลบ.ม./วินาที หลังดำเนินโครงการประสิทธิภาพเพิ่มเป็น 4.00 ลบม./วินาที กำหนดแล้วเสร็จ ธ.ค. 64 ปัจจุบันอยู่ระหว่างหล่อบ่อรับ บ่อดันท่อระบายน้ำ

จุดเสี่ยง 2 ถนนจันทน์ ช่วงจากซอยบำเพ็ญกุศล ถึงที่ทำการไปรษณีย์ยานนาวา

จุดเสี่ยง 3 ถนนสาธุประดิษฐ์ บริเวณแยกตัดถนนจันทน์ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนจันทน์ ขณะนี้ผลงาน 75% ประสิทธิภาพการระบายน้ำก่อนดำเนินโครงการ 0.50 ลบ.ม./วินาที หลังดำเนินโครงการเพิ่มเป็น 4.00 ลบ.ม./วินาที กำหนดแล้วเสร็จ ต.ค. 64 ปัจจุบันอยู่ระหว่างติดตั้งงานระบบเครื่องกลและระบบไฟฟ้า

จุดเสี่ยง 4 ถนนบางขุนเทียน – ชายทะเล ช่วงจากถนนพระรามที่ 2 ถึงคลองสะแกงาม งานก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนบางขุนเทียนชายทะเล ตอนลงคลองสะแกงาม ผลงาน 95% ประสิทธิภาพการระบายน้ำก่อนดำเนินโครงการ 1.50 ลบ.ม./วินาที หลังดำเนินโครงการเพิ่มเป็น 5.50 ลบ.ม./วินาที ปัจจุบันอยู่ระหว่างปักเสาพาดสายไฟฟ้าเพื่อติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า

ในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่จุดเฝ้าระวัง ที่กำหนดแล้วเสร็จในปี 2564 จำนวน 11 จุด 14 โครงการ ได้แก่

ถนนรัชดาภิเษก จากแยกรัชโยธิน ถึงซอยอาภาภิรมย์ งานก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน บริเวณสวนสาธารณะใต้สะพานข้ามแยกถนนรัชดาภิเษกตัดถนนวิภาวดี ผลงาน 85% ประสิทธิภาพ 10,000 ลบ.ม. ปัจจุบันงานโครงสร้างเสร็จแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้า เครื่องกล และขออนุมัติแก้ไขแบบฯ

 ถนนแจ้งวัฒนะ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร งานก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าและขาออก ตอนคลองบางบัว (ด้านทิศเหนือ) ผลงาน 95% ก่อนดำเนินการ 4.00 ลบ.ม./วินาที หลังดำเนินการ 5.00 ลบ.ม./วินาที ปัจจุบันอยู่ระหว่างประสานการไฟฟ้าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า

ถนนประชาสงเคราะห์ จากวงเวียนหอนาฬิกา ถึงถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ

ถนนประชาสุขตลอดสาย โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองห้วยขวาง ผลงาน 84% ก่อนดำเนินการ 8.00 ลบ.ม./วินาที หลังดำเนินการ 10.00 ลบ.ม./วินาที กำหนดแล้วเสร็จ ต.ค. 64 ปัจจุบันอยู่ระหว่างติดตั้งเครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ

ถนนพหลโยธิน จากคลองสามเสน ถึงคลองบางซื่อ งานปรับปรุงแก้มลิงบึงพิบูลย์ ผลงาน 90% ประสิทธิภาพ 48,000 ลบ.ม. กำหนดแล้วเสร็จ ต.ค. 64 ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ในบึงพิบูลย์วัฒนา

ถนนสุขุมวิท จากแยกอโศก ถึงสุขุมวิท 71 จำนวน 4 โครงการ คือ

งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำข้าง ม.ศ.ว. ตอนคลองแสนแสบ ผลงาน 80% ก่อนดำเนินการ 2.50 ลบ.ม./วินาที หลังดำเนินการ 6.00 ลบ.ม./วินาที ปัจจุบันโครงสร้างเสร็จแล้วอยู่ระหว่างติดตั้งงานเครื่องกลไฟฟ้า

งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำ ปลายคลองสวัสดี ตอนคลองแสนแสบ ผลงาน 70% ก่อนดำเนินการ 2.00 ลบ.ม./วินาที หลังดำเนินการ 6.00 ลบ.ม./วินาที กำหนดแล้วเสร็จ ต.ค. 64 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการงานโครงสร้างสถานีสูบน้ำ (ผนังสถานี)

งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำปลายคลองพร้อมศรี 2 ตอนคลองแสนแสบ ผลงาน 98% ก่อนดำเนินการ 1.80 ลบ.ม./วินาที หลังดำเนินการ 5.00 ลบ.ม./วินาที ปัจจุบันอยู่ระหว่างให้การไฟฟ้าเข้าตรวจสอบเพื่อขยายเขตพร้อมจ่ายไฟฟ้าให้สถานี

โครงการก่อสร้างแก้มลิงสวนเบญจกิตติ ผลงาน 98% ก่อนดำเนินการ 137,000 ลบ.ม. หลังดำเนินการ 340,000 ลบ.ม. อยู่ระหว่างรอ กฟน. ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ

ถนนเซนต์หลุยส์ 3 บริเวณแยกถนนจันทน์ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนจันทน์ ผลงาน 75% ก่อนดำเนินการ 0.50 ลบ.ม./วินาที หลังดำเนินการ 4.00 ลบ.ม./วินาที กำหนดแล้วเสร็จ ต.ค. 64 ปัจจุบันอยู่ระหว่างติดตั้งงานระบบเครื่องกลและระบบไฟฟ้า)

ถนนศรีนครินทร์ จากแยกลำสาลี ถึงถนนกรุงเทพกรีฑา งานก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดินในที่ดินสาธารณะ บริเวณสะพานต่างระดับถนนศรีนครินทร์ กับ ถนนกรุงเทพกรีฑา ผลงาน 80% ประสิทธิภาพ 10,000 ลบม. กำหนดแล้วเสร็จ ต.ค. 64 ปัจจุบันอยู่ระหว่างติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่บ่อหน่วงน้ำเพื่อสูบน้ำจากบ่อหน่วงขึ้นไปหาบ่อสูบน้ำถนนกรุงเทพกรีฑาและงานโครงสร้างบ่อสูบน้ำฝั่งถนนกรุงเทพกรีฑา เพื่อสูบน้ำลงคลองหัวหมาก บาคาร่าออนไลน์